Інклюзивна освіта : силабус (ОПП "Дошкільна освіта та логопедія")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Інклюзивна освіта" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми "Дошкільна освіта та логопедія".
Опис
Ключові слова
порушення психофізичного розвитку, інтеграція, інклюзія, інклюзивне навчання, інклюзивний освітній простір, особливі освітні потреби, асистент інклюзивний освітній простір
Бібліографічний опис
Гуренко О. І. Інклюзивна освіта: силабус для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійної програми "Дошкільна освіта та логопедія". - Запоріжжя : БДПУ. - 7 с.