Основи лінгвістичних досліджень : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи лінгвістичних досліджень“ є надати знання про сучасний стан лінгвістичної думки, зокрема теоретичні ідеї й положення, які перебувають у центрі зацікавлень сучасних лінгвістів й отримують неоднозначні розв’язання; формування знань про методологічну основу сучасної лінгвістики та вироблення у здобувачів вищої освіти навичок наукового дослідження в області філології із застосуванням сучасних методів. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи лінгвістичних досліджень“ є: 1) надання здобувачам вищої освіти знань про основні поняття методології лінгвістичних досліджень; 2) актуалізація і конкретизація знань студентів про основні методи сучасних досліджень в області лінгвістики: загальнонаукових, загальнолінгвістичних та часткових; 3) демонстрація окремих методик лінгвістичних досліджень із метою застосування їх при написанні кваліфікаційних робіт; 4) вироблення навичок науково-дослідницької роботи в області лінгвістики. Обов’язковою складовою частиною навчального процесу є самостійне опрацювання відповідної наукової та спеціальної літератури, спрямованої на розвиток навичок науково-дослідницької роботи в області лінгвістики. Передбачено самостійну роботу з підручниками, посібниками, термінологічними та іншими видами словників, навчальною та довідковою літературою.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сопіна О. А. Основи лінгвістичних досліджень : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОПП «Середня освіта (українська мова і література). Англійська мова» - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 4 с.