Діагностична практика (виробнича) : силабус практики на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Зміст діагностичної практики (виробничої) є важливою частиною процесу підготовки фахівців зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітньо-професійної програми «Логопедія. Спеціальна психологія». Вона має надати здобувачам вищої освіти необхідних знань, методів та навичок для здійснення діагностичної роботи з особами з особливими освітніми потребами, їх батьками та залученими фахівцями. Дозволяє здобути необхідний досвід та вміння працювати з різними категоріями осіб з особливими освітніми потребами, знаходити індивідуальний підхід до кожного, добирати необхідні методи діагностики. Вона також сприяє розвитку комунікативних навичок та вмінь взаємодіяти з батьками та іншими фахівцями, що покращує якість надання освітніх послуг. Під час практики здобувачі вищої освіти також отримують досвід роботи в сучасних умовах, що допомагає підготуватися до викликів сучасного освітнього середовища та впровадження інноваційних підходів у спеціальну освіту. Допомагає здобувачам вищої освіти набути впевненості та компетенцій для роботи з особами з особливими освітніми потребами, що стане основою для успішної професійної діяльності після закінчення закладу вищої освіти. Проводиться в різних закладах та умовах, що дозволяє здобувачам вищої освіти отримати різноманітний досвід та виробити адаптивні навички для роботи з різними категоріями осіб з особливими освітніми потребами для ефективної та компетентної роботи в сфері спеціальної освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис