Практикум розв'язування фізичних задач : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності "014 Середня освіта (фізика)" на 2023-2024 н. р.

Анотація
Силабус навчальної дисципліни “Практикум рішення фізичних задач” містить необхідні компоненти нормативних освітніх документів подібного типу: мету, предмет, зміст, структуру та обсяг дисципліни, методи навчання, перелік компетентностей і програмних результатів навчання здобувачів, систему оцінювання їх навчальних досягнень, рекомендовану літературу.
Опис
Ключові слова
фізика, рішення задач, рівняння
Бібліографічний опис
Бондаренко В. В. Практикум рішення фізичних задач : силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності "014 Середня освіта (фізика)" на 2023-2024 н. р. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 4 с.