Організація педагогічної практики в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Poland, Warszawa: Сolloquium-journal
Анотація
В умовах пандемії та змішаного навчання у закладах вищої освіти потребує перегляду форма та зміст педагогічної виробничої практики, зокрема майбутніх фахівців дошкільної освіти. У статті подано досвід організації та проведення дистанційної педагогічної виробничої практики, у зв’язку з карантинними обмеженнями (COVID-19), розкрито її етапи (підготовчий, організаційно-аналітичний, виробничої практики, звітний), їх мету, засоби взаємодії зі здобувачами, результативність. Визначено переваги та недоліки такого формату роботи. Однак ця проблема залишається актуальною й потребує методологічного дослідження.
Опис
In the context of the pandemic and blended learning in higher education institutions, the form and content of pedagogical internships, in particular for future specialists in preschool education, needs to be revised. The article presents the experience of organizing and conducting distance pedagogical internships due to quarantine restrictions (COVID-19), reveals its stages (preparatory, organizational and analytical, internship, reporting), their purpose, means of interaction with applicants, and effectiveness. The advantages and disadvantages of this format of work are identified. However, this problem remains relevant and requires methodological research.
Ключові слова
Педагогічна виробнича практика, майбутні фахівці дошкільної освіти, дистанційне навчання, Pedagogical industrial practice, future specialists in preschool education, distance learning
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Організація педагогічної практики в умовах дистанційного навчання / Л. В. Мороз-Рекотова // Сolloquium-journal. – 2021. – № 17(104). – Ч. 3. – С. 41–43.
Зібрання