Інструменти коучингу в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP : USA
Анотація
В статті розглянуто поняття «освітній коучинг», його завдання та передумови в умовах дистанційного навчання. Представлено авторське бачення переваг дистанційного навчання в реаліях ХХІ сторіччя, запропоновано орієнтовний інструментарій коучингу в умовах дистанційного навчання.
Опис
The article discusses the concept of "educational coaching", its tasks and prerequisites in the conditions of distance learning. The author's vision of the advantages of distance learning in the realities of the 21st century is presented, and an indicative toolkit for coaching in the conditions of distance learning is proposed.
Ключові слова
коучинг, дистанційне навчання, інструментарій дистанційного коучингу, coaching, distance learning, distance coaching tools
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Інструменти коучингу в умовах дистанційного навчання / Л. В. Мороз-Рекотова // International scientific conference «Global science and education in the modern realities ‘2022» : Conference proceedings, (10–11 yuly 2022, Seattle, Washington, USA). – Seattle : SWorld&ProConference in conjunction with KindleDP, 2022. – Book 11. – P. 72–76. – (Series «SWorld-US Conference proceedings»).