Про роль батьківської відповідальності у корекційно-мовленнєвому процесі в умовах сільської місцевості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів»
Анотація
Текст досліджує важливу роль батьківської відповідальності в корекційно-мовленнєвому процесі в умовах сільської місцевості. Зазначається, що сімейне виховання відіграє ключову роль у формуванні моральних цінностей та розвитку мовленнєвих навичок дітей. Автори наголошують на важливості психологічного клімату в родині та ролі батьків у сприянні гармонійному розвитку дитини. Також висвітлюється необхідність підтримки батьків фахівцями з логопедії у випадку мовленнєвих порушень, а також підкреслюється важливість їх педагогічної підготовки для ефективного впливу на розвиток дитини. Висунуті пропозиції щодо вдосконалення системи надання логопедичної допомоги в сільській місцевості та підвищення логопедичної освіченості батьків з метою покращення корекційно-мовленнєвого процесу.
Опис
The text continues to emphasize the important role of parental responsibility in the correctional process in rural settings. It is significant that family upbringing plays a key role in shaping moral values and developing children's cognitive abilities. The authors highlight the importance of the psychological atmosphere at home and the role of fathers in fostering the child's harmonious development. Additionally, the necessity of fathers receiving support from speech therapy professionals in cases of speech disorders is mentioned, as well as the significance of their pedagogical training for effectively influencing a child's development. The text includes proposals for enhancing the speech therapy support system in rural areas and promoting the speech therapy awareness of fathers to improve the correctional process.
Ключові слова
батьківська відповідальність, корекційно-мовленнєвий процес, сільська місцевість, parental responsibility, speech correction process, rural area
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Про роль батьківської відповідальності у корекційно-мовленнєвому процесі в умовах сільської місцевості / Г. М. Мицик // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : зб. наук. роб. Міжнародної наук.-практ. конференції (Бердянськ, 13–14 лютого 2016 р.) / Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 110–113.