Особливості психологічного захисту людей похилого віку, які мають внутрішні конфлікти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Габітус : Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті розкрито особливості дії механізмів психологічного захисту в людей похилого віку, які перебувають у ситуації внутрішнього конфлікту. Проаналізовано питання психологічного захисту в наукових психологічних дослідженнях. Розглянуто різні трактування цього феномену, класифікації, підходи, розкрито сутність найпоширеніших механізмів психологічного захисту. Установлено позитивні й негативні наслідки дії механізмів психологічного захисту особистості. Зазначено, що психологічний захист – це особлива психічна активність, яка реалізується у формі специфічних прийомів, котрі допомагають на певний час полегшити емоційний стан людини, зняти напруження, викликане конфліктом, змінити сенс подій і переживань, інформацію, що розцінюється як несприятлива й руйнівна, уникнути руйнування цілісності образу «Я», щоб не завдати травми базовим уявленням про себе, інших та навколишній світ. Описано соціально-психологічні проблеми людей похилого віку та особливості їхньої «Я-концепції». Визначено, що зміни, притаманні людям похилого віку, вимагають від них постійної адаптації до мінливих життєвих ситуацій, переструктурування стратегій поведінки, що призводить до внутрішньоособистісних конфліктів. За допомогою тесту-опитувальника «Індекс життєвого стилю» Р. Плутчика, Г. Келлермана визначено домінантні механізми психологічного захисту, які застосовують люди похилого віку з наявним внутрішнім конфліктом (проєкцію та раціоналізацію), які допомагають знизити психологічне напруження, викликане внутрішнім конфліктом за рахунок або створення ситуації «бути як усі, не виділятися», або знаходження для себе раціонального пояснення несприятливої ситуації. Менш використовуваними є механізми витіснення й заміщення, які не усвідомлюються, не піддаються контролю, не потребують змін від особистості й обираються як більш прості та звичні. Запропоновано шляхи конструктивного подолання внутрішньоособистісного конфлікту, спрямовані на усвідомлення конфліктної ситуації та дії психологічного захисту, вироблення конструктивних стратегій подолання внутрішніх суперечностей, подолання життєвих труднощів, здатність зберігати цілісність особистості, розкривати власні ресурси й потенціал, створення психологічного благополуччя літніх людей.
Опис
Ключові слова
психологічний захист, внутрішньоособистісний конфлікт, люди похилого віку, механізми психологічного захисту, витіснення, заміщення, проєкція, раціоналізація, компенсація, гіперкомпенсація, цілісність особистості, психологічне благополуччя
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Особливості психологічного захисту людей похилого віку, які мають внутрішні конфлікти / Горецька О. В., Колпакчи О. С. // Габітус : науковий журнал з соціології та психології. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 27. – С. 64–72.
Зібрання