Алегорія страждань у творі малої епічної форми “Клейкий папір для мух” Роберта Музіля

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблено спробу дослідити та проаналізувати образи в концентрованому оповіданні “Клейкий папір для мух” австрійського письменника Роберта Музіля. Виділено специфіку функціонування алегорії страждань як одного з основних компонентів образотворчого та змістотворчого характеру. На прикладі твору продемонстровано апокаліптичний спосіб художнього відображення автором образу, вказано на його двоплановість, а відтак і на алегоричне прочитання художнього твору.
Опис
The article deals with the attempt to examine and give the analysis of the images in the concentrated story “Flypaper” by Austrian writer Robert Musil. The specificity of the allegory of suffering as one of the main components of the context and image making, its functioning are characterized; the topic of identity crisis and loss of personal social comprehension under war conditions, helplessness and death is developed.
Ключові слова
Мала проза Р. Музіля, концентроване оповідання, образотворення, образ, алегорія, апокалітичність
Бібліографічний опис
Голомідова Л. Алегорія страждань у творі малої епічної форми “Клейкий папір для мух” Роберта Музіля / Леся Голомідова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 197–204.
Зібрання