Специфіка інтерпретації доби руїни в історичній повісті Богдана Лепкого “Крутіж”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Особливе місце у творчому доробку Богдана Лепкого посідає цикл історичних повістей про гетьмана України Івана Мазепу. У статті проаналізовано специфіку зображення історичних подій у повісті “Крутіж” і художнього перетину правдивих фактів із авторським домислом, а також досліджено сюжет твору та особливості моделювання образу головного героя Валентія Босаковського, що походив з польської шляхти. Події твору “Крутіж” розгортаються за часів гетьманування Юрія Хмельницького, але реальні історичні особи не вплетені в художню канву твору. Головний герой є вигаданою особою, що дає можливість віднести повість “Крутіж” до історико-художнього типу творів.
Опис
The series of historical novels devoted to Ukrainian hetman Ivan Mazepa takes a special place in Bogdan Lepsky’s creative work. Both peculiarities of historical events description and specific features of historic truth with the author’s conjecture in the story “Whirlpool” have been analyzed. The plot of the story and the characteristic features of the protagonist’s image called Valentine Bosakovsky, who comes from Polish nobility, have been also researched. The events in “Whirlpool” took place during Yuri Khmelnitsky time but real historical people have not been involved in the plot of the story. The main character is an imaginative person that allows us to consider the story “Whirlpool” the historical fiction type of works.
Ключові слова
історична проза, історична повість, образ, вимисел, художньо-історичні, історичні художньо-документальні твори
Бібліографічний опис
Богданова М. М. Специфіка інтерпретації доби руїни в історичній повісті Богдана Лепкого “Крутіж” / Марина Богданова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 50–60.
Зібрання