Моніторинг сформованості когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво НПУ імені Михайла Драгоманова
Анотація
У статті на основі аналізу та узагальнення літературних джерел визначено необхідність формування здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Проаналізовано різні підходи до формування ціннісного ставлення до власного здоров’я і здоров’я підростаючого покоління в умовах освітнього процесу. Мета наукової статті полягає у проведенні моніторингу сформованості когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Відповідно до мети визначено такі завдання: проаналізувати дані наукової та методичної літератури щодо проблеми формування когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури; дослідити результати сформованості когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури. Для проведення моніторингу сформованості когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров’яформувальних технологій у освітній процес закладів загальної середньої освіти ми використовували параметричний статистичний критерій Стьюдента.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Анастасова О. Ю. Моніторинг сформованості когнітивного компоненту здоров’яформувальної компетентності майбутніх учителів фізичної культури / О. Ю. Анастасова, Н. М. Самсутіна, Ю. В. Митяненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / за ред.О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – Вип. 4 (163). – C. 25–29.
Зібрання