Гейміфікакація в навчанні здобувачів позашкільної освіти сучасному танцю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво "Олімпійська література"
Анотація
У науковій праці розкрито особливості використання гейміфікації в процесі навчання сучасному танцю здобувачів позашкільної освіти, що дозволяє розширити можливості традиційного заняття та перенести акцент на інтерактивне навчання в співтворчості. Наголошено на тому, що використання ігор на заняттях із сучасного танцю сприяє розвитку особистості, комунікативних умінь і навичок та появі позитивних емоцій, гарного настрою й впевненості в собі.
Опис
The scientific work reveals the peculiarities of the use of gamification in the process of teaching modern dance to students of extracurricular education, which allows to expand the possibilities of traditional classes and shift the emphasis to interactive learning in co-creation. It is emphasized that the use of games in modern dance classes contributes to the development of personality, communication skills and the emergence of positive emotions, good mood and self-confidence.
Ключові слова
Гейміфікація, сучасний танець, позашкільна освіта, навчання хореографії, Gamification, modern dance, extracurricular education, choreography training
Бібліографічний опис
Тараненко Ю. Гейміфікація в навчанні здобувачів позашкільної освіти сучасному танцю / Ю. Тараненко // Хореографія в сучасному мистецькому просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 3–4 лютого 2023 р.) / Мін-во осв. і науки Укр., Нац.унів. фіз. вих. і спорту. – Київ : Олімпійська література, 2023. – С. 115–119.