Інтегративність як особливість професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Primedia eLaunch : Florence, Italy
Анотація
Інтеграція нашої держави зі світовим освітнім простором, зміна парадигми професійно-технічної освіти і формування її нової національної моделі не залишають без уваги питання якості підготовки професійно-педагогічних кадрів, тих – хто здійснює виховання молодого висококваліфікованого покоління з інноваційним типом мислення. Сучасний фахівець повинен мати почуття відповідальності за результати професійної діяльності у своїй галузі, прагнути освоювати і застосовувати новітні виробничі технології, форми та засоби праці. Це насамперед стосується інженерно-педагогічних кадрів, оскільки вони за специфікою своєї діяльності мають безперервно здобувати нові знання, вміння, навички з відповідної виробничої та освітньої галузі
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Курило О. Ю. Інтегративність як особливість професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі / О. Ю. Курило // Actual aspects of development in the context of globalization : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Florence, Italy, 23-24 March 2020). – Florence, Italy : Primedia eLaunch, 2020. – С. 13–15.