До проблеми викладання технічних дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом «Професійна освіта. Енергетика»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі викладання технічних дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом «Професійна освіта. Енергетика» в педагогічних закладах вищої освіти. Одним із важливих завдань вищої педагогічної школи є підготовка компетентного, конкурентоспроможного інженера-педагога, здатного самостійно і творчо вирішувати професійні завдання. Результати навчання завжди і обов’язково залежать від умов його проведення, які можуть прискорювати або уповільнювати просування до мети, дають різні можливості її реалізації. Умови можуть видозмінювати характер діяльності, визначати коло явищ, що впливають на тривалість і ефективність процесу. Тому важливо не лише знати, але й уміти створювати умови, які забезпечують готовність до перетворювальної діяльності. У роботі детально розглянуті педагогічні умови, обґрунтовані структурно-змістові компоненти професійної компетентності. Також зроблено порівняння змісту програм з «Технічної механіки» в різних закладах вищої освіти, яке показує їх величезну відмінність між собою. До освітнього компонента «Технічна механіка» включалися курси теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталі машин. Для спеціальності «Професійна освіта. Енергетика» в педагогічних закладах вищої освіти дисципліна «Технічна механіка» повинна обов’язково містити елементи теорії споруд. Будь-який фахівець у галузі, наприклад, «Інженерні споруди» знає, що без знання питань міцності і деформації деталей у механізмах, установках, кінематичних законів руху їх окремих частин і механізмів не можливо розібратися в двигуні або будь-якій іншій частині енергетичної машини. Здійснений аналіз дисциплін, на основі яких будується професійна підготовка студентів. Основою теорії практично для всіх технічних дисциплін, що викладаються, є предмет «Технічна механіка», основними завданнями якої є формування професійної компетентності в майбутніх фахівців енергетичної галузі. Показано, що зменшення кількості годин з технічної механіки, яка є основною теоретичною базою для всіх техніко-технологічних дисциплін, приводить до проблем освоєння цих дисциплін.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Онищенко С. До проблеми викладання технічних дисциплін при підготовці спеціалістів за напрямом «Професійна освіта. Енергетика» / Сергій Онищенко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 2. – С. 304–310.
Зібрання