Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття присвячена використанню інтерактивних технологій майбутніми учителями початкової освіти в закладах освіти. Розкрито сутність інтерактивного навчання, що здійснюється за допомогою діяльності, коли всі учасники освітнього процесу взаємодіють, обмінюються інформацією, разом вирішують проблеми, оцінюють дії учасників тощо. Визначено, що інтерактивні технології в освіті мають великий потенціал для підвищення її якості та ефективності. Розглянуто поняття інтерактивного комплексу, до якого входить комп’ютер, спеціальне програмне забезпечення, проектор та інтерактивна дошка, описано спосіб його використання. Але застосування інтерактивних технологій не обмежується тільки використанням інтерактивних комплексів. Для самостійної роботи учнів використовують різні інтерактивні програми, що дозволяють засвоювати матеріал в ігровій формі, легко і цікаво. Уточнено, що програмні засоби навчання, які імітують некомп’ютерні інтерактивні методи (кейс-технології, рольові та ділові ігри, віртуальні лабораторії, віртуальні тури, віртуальні екскурсії), з успіхом використовуються в освітньому процесі, завдячуючи застосуванню сучасних засобів мультимедіа. Виокремлено етапи підготовки занять із використанням мультимедійного обладнання. Очевидним стає той факт, що, застосовуючи інтерактивні програми в освітньому процесі, викладач отримуватиме можливість реалізувати різноманітні методи навчання; значно скоротити обсяг матеріалу шляхом використання демонстраційного моделювання; використовувати комп’ютер як тренажер; контролювати рівень засвоєння знань; забезпечувати більш ефективну, контрольовану та керовану самостійну роботу; простіше долатиме бар’єри психоемоційного характеру внаслідок певної анонімності контакту з комп’ютером. Доведено, що використання інтерактивних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти сприятиме підвищенню якості методичної підготовки майбутнього вчителя початкової освіти, поглибленню знань, умінь та навичок, підвищенню мотивації та заохоченню до самостійного пошуку, розширенню свого кругозору та розвиткові себе як особистості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Клєба А. Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі / Анна Клєба, Аліна Тупиця // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.297–306.
Зібрання