Туннельная спектроскопия и морфологические особенности поверхности аморфного металлического сплава Fe82Si4B14

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii
Анотація
Методами сканувальної зондової тунельної мікроскопії та спектроскопії атомового розріжнення досліджено вплив процесів температурного від- палу на морфологічні особливості поверхні й електронну будову мета- левого стопу Fe82Si4B14 у діяпазоні температур від 200C до 700C. В процесі релаксації невпорядкованого стопу виявлено області з пониже- ною провідністю, що характерно для утворення нанофаз Fe–Si і Fe–B. Спостерігаються істотні неоднорідності густини електронних станів на міжкластерних межах, що свідчить про їх складну організацію. Одер- жано розподіл густини електронних станів в околі рівня Фермі. Спо- стерігається коаґуляція кластерних утворень, в результаті чого форму- ються нано- та мезочастинки.
Опис
Ключові слова
аморфний металічний стоп, електронна будова, морфо- логія поверхні, термічний відпал, сканувальна тунельна мікроскопія, Аmorphous metallic alloy, electronic structure, surface morphology, thermal annealing, scanning tunnelling microscopy
Бібліографічний опис
Туннельная спектроскопия и морфологические особенности поверхности аморфного металлического сплава Fe82Si4B14 / В. А. Артемюк, Л. И. Карбовская, Е. .Я. Кузнецова, В. Л. Карбовский // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 251–260.
Зібрання