Планування та організація виробництва : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета та предмет курсу: Метою навчальної дисципліни "Планування та організація виробництва» є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних методів їх використання. Формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства. Предметом навчальної дисципліни є вивчення процесу планування та організації виробництва на підприємстві в умовах функціонування ринку України та Північного Приазов’я.
Опис
Ключові слова
організація виробництва, виробничі системи, виробничі процеси, потокове виробництво, нормування праці, планування діяльності
Бібліографічний опис
Задворна О. В. Планування та організація виробництва : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя: БДПУ,2023. - 5 с.