Науково-теоретичне дослідження проблеми психологічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавництво «ПП Лисенко М.М.»
Анотація
У статті розглянуто поняття спрямованості як найважливішого компоненту внутрішньої психологічної структури особистості, який обумовлює усі дії і вчинки людини, способи прояву усіх інших її психічних властивостей та якостей. Визначено, що професійна спрямованість особистості виявляється в її ставленні до професійної діяльності та передбачає розуміння й внутрішнє прийняття цілей і завдань цієї діяльності, виражає інтереси, ідеали, установки, переконання, погляди, які її характеризують. При цьому саме студентський вік виступає як найбільш значущий для професійного становлення особистості. В цей період потреби, інтереси, ціннісні орієнтації набувають якісно нового змісту в особистісному зростанні майбутнього фахівця.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сизко Г. Науково-теоретичне дослідження проблеми психологічної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання / Г. Сизко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Ніжин : Видавництво «ПП Лисенко М.М.», 2019. –Т. 14: Методологія і теорія психології. Вип. 2. – С. 279–287.
Зібрання