Із досвіду: розвиток інформатичних компетенцій школярів початкової школи з використанням методу проєктів на уроках інформатики

Анотація
У статті проаналізовано державний стандарт початкової освіти, типові освітні програми та науково-методична література з даного дослідження. Додатково, дослідження включає аналіз методу проєктів, його видів та ролі у діяльності учнів. На прикладі проєктної діяльності вчителя інформатики початкової школи демонструються отримані результати. В процесі дослідження використовувалися такі методи, як аналіз та порівняльний аналіз наукової літератури. Практичне значення роботи полягає у можливості використання її матеріалів для проведення пробних уроків, під час переддипломної практики та безпосередньо під час роботи вчителя в початкових класах. Автори висловлюють намір виявити позитивний вплив вказаного методу на навчальний процес, розкрити можливості його застосування та надати педагогам практичні рекомендації щодо ефективного впровадження даного методу в навчальний процес. Також, стаття спрямована на підвищення інтересу школярів до предмету та розвиток їхніх ключових навичок в галузі інформатики. Наведено дані з впровадження проєкту у лютому місяці 2023 р. на базі Запорізької Гімназія № 108: міні-проєкту «Динамо-ліхтар» для школярів 4 класу за темою «Огляд конструкторів з робототехніки»; міні-проєкту «Метеостанція» для школярів 3 класу у змістовій лінії «Людина і природа» з предмету «Я досліджую світ» та у змістовій лінії «Створення інформаційних моделей; міні-проєкту «Чаріний (Казковий) будинок» для школярів 2-4 класів, де приділяється велика увага STEM-освіті та діти застосовують отримані знання з різних предметів, у вигляді узагальнюючих проєктів. У даному дослідженні використання методу проєктів на уроках інформатики виявилося ефективним і плідним. Зокрема, очікувані результати включають навички пошуку та обробки інформації, що необхідна для виконання завдань, розвиток зацікавленості учнів у проєктній діяльності, а також стимулювання їхнього бажання вчитися. Крім того, використання цього методу сприяє поліпшенню комунікативних навичок учнів та вихованню поваги до культурних та історичних символів українського народу. Мета дослідження також відзначається важливим внеском у навчальний процес. Вона спрямована на поглиблення знань про національну спадщину та архітектурні пам'ятки України, формування національної свідомості та виховання патріотичних почуттів серед учнів, що сприяє розвитку навичок організації та проведення урочистих подій та поглибленню історичної та культурної свідомості молодого покоління. Доведено, що використання методу проєктів на уроках інформатики виявилося потужним інструментом у цьому процесі. Воно сприяє не лише освоєнню конкретних навичок та знань у сфері інформатики, але й розвитку творчого та аналітичного мислення учнів. Цей підхід стимулює їхній інтерес до предмету та формує навички самостійної роботи та пошуку інформації. Такий комплексний підхід до навчання інформатики сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та підвищенню рівня інформаційної грамотності учнів.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, інформатичні компетенції, початкова освіта, уроки інформатики, навчальний процес, педагогічні методи
Бібліографічний опис
Із досвіду: розвиток інформатичних компетенцій школярів початкової школи з використанням методу проєктів на уроках інформатики / Бондаренко О., Алєксєєва Г. М., Горбатюк Л. В., Антоненко О. В., Кравченко Н. В., Овсянніков О. С. // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал. – 2023. – № 9. – С. 97–103.
Зібрання