Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері природно-предметного довкілля (теоретикометодичний аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : Видавничий Будинок ММД
Анотація
У монографії досліджено стан проблеми науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля у філософській, психолого-педагогічній науці та сучасній освітній практиці. Визначено принципи, організаційно-педагогічні умови ознайомлення дошкільників з об’єктами довкілля, які стали засадами проектування змісту, методів та форм навчального процесу. Розроблено й апробовано модель цілісної пояснювально-перетворювальної стратегії, яка ґрунтується на синтезі трьох підходів – діяльнісного, компетентнісного та інтегрованого. Здійснено експериментальну перевірку моделі науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля, що дозволило обґрунтувати її ефективність
Опис
Ключові слова
науково-практичний досвід, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, природно-предметне довкілля
Бібліографічний опис
Зайцева Л. І. Формування у старших дошкільників науково-практичного досвіду в сфері природно-предметного довкілля (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. І. Зайцева. – Мелітополь : Видавничий Будинок ММД, 2012. – 383 с.
Зібрання