Використання інтернет-ресурсів в діяльності куратора-тьютора академічної групи закладу вищої освіти.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті розкривається питання актуальності використання Інтернет-ресурсів в діяльності куратора-тьютора академічної групи закладу вищої освіти Здійснено аналіз наукової літератури що є підґрунтям вирішення поставленої проблеми. Подано результати дослідно-експериментальної роботи. Визначено, що куратори-тьютори, які взяли участь в опитуванні, продемонстрували достатні результати за тими показниками, які є необхідними задля формування належного рівня медіаграмотності.
Опис
The article reveals the issue of the relevance of using Internet resources in the activity of a curator-tutor of an academic group of a higher education institution. An analysis of scientific literature was carried out, which is the basis for solving the problem. The results of research and experimental work are presented. It was determined that the curators-tutors who took part in the survey demonstrated sufficient results according to the indicators that are necessary for the formation of an appropriate level of media literacy.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Використання інтернет-ресурсів в діяльності куратора-тьютора академічної групи закладу вищої освіти / Катерина Петровська // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26–27 жовтня 2022 р., м. Запоріжжя) : збірник наукових праць / укладач К. В. Петровська. – Запоріжжя, 2022. – С. 123–130.
Зібрання