Педагогічне забезпечення емоційного благополуччя дитини в закладі дошкільної освіти

Ескіз недоступний
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічне забезпечення емоційного благополуччя дитини в закладі дошкільної освіти» є забезпечення підготовки компетентного фахівця, спроможного ефективно реалізувати завдання дошкільної освіти за умови збереження емоційного благополуччя дітей. Завдання навчальної дисципліни: 1. сформувати у здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку; 2. розкрити визначальні закономірності забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку; 3. навчити визначати стан емоційного благополуччя дітей дошкільного віку; 4. сформувати уміння та навички застосування методів та прийомів збереження емоційного благополуччя дітей дошкільного віку в умовах закладу освіти; 5. розвивати у здобувачів вищої освіти уміння вести спільну роботу з батьками щодо забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного віку; 6. формувати професійну потребу постійно працювати з науковою психолого-педагогічною літературою для підвищення власної професійної компетентності.
Опис
Ключові слова
емоційне благополуччя, психологічне здоров’я, гуманність, базові потреби
Бібліографічний опис
Семеняко Ю. Педагогічне забезпечення емоційного благополуччя дитини в закладі дошкільної освіти : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Дошкільна освіта» 2023–2024 навчальний рік (2 курс). – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 10 с.