Академічна культура як система цінностей та норм у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Washington, USA
Анотація
У дослідженні розглянуто вплив сучасного освітнього процесу на формування академічної культури здобувачів вищої освіти України з урахуванням євроінтеграції та впровадженням дистанційної форми навчання. Розглянуто поняття «академічна культура» та «академічна доброчесність» через призму інституційного та соціального підходів. Досліджено важливість дотримання академічної доброчесності в умовах дистанційного навчання, визначено інтенсивність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їх вплив на академічну культуру здобувачів вищої освіти. Визначено аспект академічної культури на мікрорівні, практиці та впровадженні системи перевірки на плагіат. Розглянуто систему підвищення академічної культури як найважливішого аспекту розвитку академічної доброчесності серед здобувачів закладів вищої освіти. Проаналізовано основні елементи академічної культури здобувачів вищої освіти, досліджено організаційну культуру закладів вищої освіти у питанні розвитку академічної доброчесності серед здобувачів. Розглянуті аспекти морального та громадянського виховання, систему масової освіти під час дистанційного формату навчання як проблеми розвитку академічної культури у закладах вищої освіти. Розкрите питання реформи вищої освіти у аспекті розвитку академічної культури усіх учасників освітнього процесу.
Опис
Ключові слова
елементи академічної культури, академічна культура студентства, інформаційно-комунікаційні технології, академічне шахрайство
Бібліографічний опис
Попова О. І., Сапранкова К. В. (2023). Академічна культура як система цінностей та норм у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Challenges in Science of Nowadays : Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference (December 6-8, 2023, Washington, USA), Р. 170-173.