Музичний сенсорний розвиток молодших учнів на початку XX століття: європейська інтеграція підходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Розкрито європейські та вітчизняні підходи щодо музичного сенсорного розвитку молодших школярів – визнання провідної ролі чуттєвих процесів в особистісному розвитку дитини, створення спеціально підготовленого предметного середовища, застосування системи тренувальних вправ та ігрових завдань з урахуванням специфіки сприймання музичної модальності й індивідуальних особливостей музичних відчуттів учнів; виконання навчальних завдань з послідовним переходом від оперування почутими звуками до маніпулювання ними за уявленням; організація різноманітних видів діяльності – слухання музики, співів, музично-ритмічних рухів; надання властивостям музичних звуків предметності (ручні знаки, стовбиця для моделювання висота музичних звуків, руху та ритму мелодії, декламування)
Опис
Ключові слова
сенсорний розвиток, молодші учні,, сприймання, звуки музики, евритмія, відносна сольмізація
Бібліографічний опис
Барбашова І. Музичний сенсорний розвиток молодших учнів на початку XX століття: європейська інтеграція підходів / І. Барбашова // Мистецтво та мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет-конф, [м. Запоріжжя], 21–22 червня 2023 р. – Бердянськ : БДПУ, 2023. – С. 30–35.