Соціальне підприємництво як інноваційний напрям розвитку системи надання соціальних послуг в освіті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НАУ
Анотація
У статті досліджено сутність соціального підприємництва; проаналізовано законодавчі аспекти соціального підприємництва. Наведено результати дослідження стану розвитку соціального підприємництва в Україні.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Тургенєва А. Соціальне підприємництво як інноваційний напрям розвитку системи надання соціальних послуг в освіті / Анастасія Тургенєва // Інноваційні методи та технології підготовки фахівців соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 березня 2023 р.) / [ред.кол.: О. М. Котикова, М. І. Радченко, І. В. Прожога та ін.]; Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2023. – С. 120–121.