Феномен плеоназму і тавтології в українському мовленні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
За період незалежностізначно зросла роль української мови. Набувши статусу державної, вона почала обслуговувати усі сфери життєдіяльності українського суспільства. Відповідно до вимог сьогодення система освіти має забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців усіх профілів, здатних здійснювати реформи у цій сфері. Однак підготовка спеціалістів будь-якої галузі науки чи виробництва передбачає формування мовних та мовленнєвих компетенцій, що є основними рисами розвиненої особистості.
Опис
Ключові слова
феномен, мовлення, тавтологія, повтор, мовознавство, композиційні, номінативно-експресивні, лексичний повтор, фразові
Бібліографічний опис
Карпенко А. С. Феномен плеоназму і тавтології в українському мовленні / А. С. Карпенко // Мова і соціум: етнокультурний аспект: матеріали IX Міжнародної наукової інтернет конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 79-85.