Особливості прояву копінг-поведінки здобувачів вищої освіти – вимушених переселенців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У тексті проналізовано вплив тривалого стресу на учасників та свідків воєнного конфлікту, враховуючи його прояви, такі як загроза життю, втрата здоров’я, вимушене переселення. Визначено вплив стресу на навчання здобувачів вищої освіти – вимушених переселенців, вказано на можливі наслідки для академічної успішності та психологічного стану. Висвітлено проблему психологічної адаптивності в умовах воєнного конфлікту, зокрема у контексті вибору ефективних копінг-стратегій здобувачів вищої освіти – вимушених переселенців. Зазначено важливість дослідження психологічних особливостей копінгу та встановлення ресурсів розвитку під час воєнного конфлікту, а також виявлення позитивних і негативних чинників подолання психологічного травмування. Зроблено висновок про важливість концептуалізації та моделювання копінг-поведінки в умовах воєнного конфлікту для забезпечення ефективної адаптації та подолання стресових ситуацій. Розкрито сутність копінг-поведінки як динамічної риси, що відображає адаптивний потенціал індивіда та його внутрішні ресурси в умовах стресу. Акцентовано увагу на необхідності дослідження психологічних особливостей копінг-поведінки у вітчизняній психології, зокрема в контексті вибору стратегій укладення з життям в умовах воєнного конфлікту. Проведено аналіз двох копінг-стратегій – "бажання знайти соціальну підтримку" та "уникнення". Висвітлено методи реалізації кожної стратегії та їх вплив на фізичне та емоційне благополуччя людини. Проаналізовано різницю у виборі копінг-стратегій та їхній вплив на емоційний стан. Зазначено, що соціальна підтримка може впливати на зменшення негативного впливу стресу, а "уникнення" дозволяє підтримувати емоційний стан до вирішення проблеми. Висвітлено роль кожної копінг-стратегії в подоланні стресових ситуацій та вирішенні проблем. Зазначено, що соціальна підтримка може грати важливу захисну роль, особливо в умовах кризи. Зазначено, що стратегія "уникнення" може призводити до враження вирішення проблеми та відчуття контролю. Звернуто увагу на важливість соціальної підтримки для тих, хто переживає кризові ситуації. Зроблено висновок про важливість вибору ефективних копінг-стратегій для збереження фізичного та емоційного благополуччя в умовах стресу. Розкрито вплив вимушеного переселення на психічне та фізичне здоров’я особистості. Підкреслено складнощі, з якими стикаються вимушені мігранти, вказано на можливі наслідки для різних аспектів особистості. Аналізовано участь 115 студентів-вимушених переселенців різних спеціальностей у дослідженні. Зазначено, що більшість з них мають статус біженця або внутрішньо переміщеної особи. Акцентовано на тому, що ефективність стратегій реагування на зміни в житті залежить від особистих якостей, таких як оптимізм, соціальна та психологічна компетентність. Вказано на важливість розвитку цих якостей для подолання труднощів адаптації.
Опис
Ключові слова
Копінг-стратегії, вимушено переміщені студенти, адаптивні механізми, психологічне та емоційне благополуччя
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Особливості прояву копінг-поведінки здобувачів вищої освіти – вимушених переселенців / О. В. Горецька // Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р., Бердянський державний педагогічний університет) / за ред. проф. Л. Коваль, доц. Л. Чемоніна. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – C. 48–51.