Проектування інформаційних систем та захист інформаційних ресурсів іф

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Дисципліна «Проектування інформаційних систем та захист інформаційних ресурсів» розроблена для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта освітньої програми «Середня освіта (інформатика)», мета є надання майбутнім фахівцям базових теоретичних знань з структурних та об’єктно-орієнтованих методів проектування інформаційних систем; ознайомлення з сучасними напрямками розвитку програмних технологій; формування у студентів теоретичної та практичної бази для аналізу предметного середовища, та розробки сучасних інформаційних систем.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис