Форми навчання молодших школярів перцепції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
Анотація
У статті схарактеризовано загальні форми навчання молодших школярів перцепції на рівні системи навчання, навчального заняття, навчальної діяльності. Розкрито сенсорно-розвиваючий потенціал уроків, позаурочних занять (домашніх завдань, навчальних екскурсій, предметних гуртків, консультацій), окремих видів навчально-перцептивної діяльності (фронтальної, групової, індивідуальної) у контексті формування в дітей процесів сприйняття різної модальності. Article’s author determined the overall form of training younger pupils at the level of perception studies, training sessions, educational activities. Exposed sensory and developmental potential lessons, extracurricular lessons (homework, study excursions, subject groups, counseling), certain types of teaching and perceptual activities (frontal, group, individual) in the context of children perception processes of different modalities
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Барбашова І. А. Форми навчання молодших школярів перцепції / І. А. Барбашова // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2017. – V(51). – Is. 112. – Р. 7–10.
Зібрання