Смарт технології у навчальному процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти: транспарентність та відкриті джерела

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : ІЦО НАПН України
Анотація
На сьогодні актуальними є забезпечення інноваційних методів навчання, відповідності вимогам учасників На сьогодні актуальними є забезпечення інноваційних методів навчання, відповідності вимогам учасників освітнього процесу та оптимізації професійних характеристик сучасних викладачів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, роботодавців. Міжнародна комісія з питань освіти, науки та культури при ООН проголосила дві основні парадигми сучасної освіти: Освіта для всіх (EFA) та Навчання впродовж життя (LLL). Сьогодні існує нагальна потреба у створенні системи SMART-освіти в Україні.
Опис
Ключові слова
інноваційні методи навчання, SMART-освіти в Україні
Бібліографічний опис
Мекензін М. Смарт технології у навчальному процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти: транспарентність та відкриті джерела / М. Мекензін, Г. М. Алєксєєва // Відкрита наука в умовах інтеграції освіти України до Європейського дослідницького простору : збірник матеріалів І Науково-практичної конференції з міжнародною участю, 27 квітня 2023 р., м. Київ / упоряд.: М. П. Шишкіна, О. П. Пінчук. – Київ : ІЦО НАПН України, 2023. – С. 54–56.