Практикум з виразного читання : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Мета курсу полягає у вивченні найактуальніших принципів виразного читання, необхідних фахівцю-гуманітарію. Завдання курсу: зацікавити студенів до вивчення вербальних засобів впливу на слухачів; сприяти опануванню засобів логіко-емоційної виразності; сприяти засвоєнню основ опрацювання, підготовки та виразного читання творів різних жанрів.
Опис
Ключові слова
Практикум, виразне читання, майстерність мовлення, техніка мовлення, епічний твір, драматичний твір, поетичний твір
Бібліографічний опис
Богданова М. М. Практикум з виразного читання : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 8 с.