Методичне забезпечення наступності в розвитку комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного та шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький : ФОП Мельник А. А.
Анотація
У статті розглядаються зміст , форми і методи навчання дітей дошкільного віку і молодших школярів складати розповіді-роздуми . Автором розроблено й науково обгрунтовано експериментальну методику навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми , яка складається з трьох взаємопов’язаних етапів: підготовчий, ознайомлювально-репродуктивний, діяльнісний; визначено педагогічні умови, за яких навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми відбуватиметься ефективніше.
Опис
In the article has been considered contest, forms and medhods of teaching of preschool children to make a story -reflection . It consist of tree been correlated stage: preparatory , introductory -reproduction, and activity ones. There have been determined the pedagogical conditions which make teaching children of senior preschool age to make up story-reflection more effective
Ключові слова
зв’язне мовлення, розповідь-роздум, розвиток мовлення, розповідь, педагогічні умови, наступність
Бібліографічний опис
Омеляненко А. В. Методичне забезпечення наступності в розвитку комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку / А. В. Омеляненко // Дошкільна освіта в контексті ідей Нової української школи : збірник наукових праць / за заг. редакцією Г. В. Бєлєнької, В. І. Бондар, І. М.Шоробури. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2020. – С. 285–292.
Зібрання