Розвиток лідерських якостей студентів-психологів як важливий складник їхньої особистісної підготовки до майбутньої професійної діяльності

Анотація
Стаття присвячена дослідженню лідерського потенціалу майбутніх психологів. Визначено, що лідерські якості – це сукупність індивідуально-особистісних та соціально-психологічних властивостей особистості, що дозволяють їй виконувати роль лідера. Проаналізовано ряд підходів, які мають різне розуміння походження та формування лідерських якостей особистості. Підкреслено важливість розвитку лідерських якостей у студентів-психологів в освітньому процесі задля майбутньої ефективної роботи з клієнтами та досягнення успіху у професії. Виокремлено компоненти, що впливають на розвиток лідерських якостей майбутніх психологів: мотиваційний (мотивація на досягнення успіху, асертивність, прагнення до самореалізації), емоційний (емоційний інтелект) та поведінковий (комунікативні, організаторські та лідерські здібності). Експериментально визначено особливості прояву лідерських якостей у майбутніх психологів. Серед досліджуваних переважає середній рівень появу якостей, які можуть визначати їх лідерський потенціал. 45% мають мотивацію уникнення невдач; результати вивчення шкал емоційного інтелекту вказують на те, що у 55% майбутніх психологів високий рівень прояву цих шкал, окрім шкали «Управління власними емоціями», у 50% респондентів вона має середній рівень вияву; середні показники прояву комунікативних (40%), організаторських (60%) та лідерських (55%) здібностей притаманні більшій половині майбутніх психологів. Проведене експериментальне дослідження з майбутніми психологами підтверджує значимість та необхідність розвитку позитивної мотивації, емоційного інтелекту, комунікативних, організаторський та лідерських здібностей задля особистісного становлення, успішної професійної самореалізації.
Опис
Ключові слова
лідер, потенціал особистості, лідерські якості, професійна діяльність майбутнього психолога, особистісна підготовка
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Розвиток лідерських якостей студентів-психологів як важливий складник їхньої особистісної підготовки до майбутньої професійної діяльності / О. В. Горецька, Н. І. Сердюк, К. Р. Цимбалюк // Габітус. – 2023. – Том 51. – С. 140–146.
Зібрання