Міжнародний туризм : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни "Міжнародний туризм" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу"
Опис
Ключові слова
міжнародний туризм, туристична сфера, в’їзний туризм, виїзний туризм, статистика туризму, державне регулювання туризму, туристичні формальності, туристичні потоки
Бібліографічний опис