Функціювання маркерів соціального статусу в епістолярній спадщині Олени Теліги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
При вивченні різних типів дискурсу доцільно враховувати кілька аспектів, а саме: лінгвістичний, прагматичний, соціолінгвістичний, психологічний тощо. Саме аналіз прагматики дискурсивних одиниць дозволяє встановити правила породження епістолярних текстів, простежити за їх функціюванням у різних умовах комунікації.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлик Н. В. Функціювання маркерів соціального статусу в епістолярній спадщині Олени Теліги / Н. В. Павлик // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ: БДПУ, 2020. – С. 71– 73.