Актуальні проблеми граматики української мови : силабус навчальної дисципліни для здобувачів спеціальності 035 Філологія, Спеціалізація: 035.01 українська мова та література на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» є ознайомлення студентів освітнього ступеня «магістр» із новітніми напрацюваннями української мовознавчої науки в галузі морфології та синтаксису з позицій функційно-категорійної граматики, сприяння формуванню в них науково-лінгвістичного мислення. Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми граматики української мови» є: – поглибити і закріпити знання основних теоретичних положень, актуальних питань мовознавства, морфології та синтаксису; – ознайомити студентів із новітніми розробками в галузі морфології та синтаксису української мови; – виробити навички сучасних підходів до аналізу мовних явищ; – сприяти формуванню в майбутніх філологів системи знань та вмінь, необхідних для проведення мовознавчих досліджень.
Опис
Ключові слова
сучасна українська мова, граматика, морфологія, синтаксис, частини мови
Бібліографічний опис