Сучасна українська мова з практикумом : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік ОП «Початкова освіта. Практична психологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» є дати здобувачам вищої освіти глибокі наукові знання про фонетичну, лексичну, граматичну системи мови, допомогти практично оволодіти нормами сучасної української літературної мови, сприяти досягненню високого рівня мовної освіти тощо. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» є: - дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів курсу; - сформувати уміння й навички аналізу мовних одиниць, умінь застосовувати набути знання на практиці; - виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; - розвивати творче мислення студентів; - підвищити культуру усного та писемного мовлення студентів, виховати повагу до української літературної мови.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис