Електротехніка : силабус з дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) на 2023-2024 н. р.

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: формування в здобувачів сукупності знань, вмінь та уявлень про електротехнічні закони та закономірності, методи аналізу та розрахунку електричних і магнітних кіл, принципи дії, конструкції, властивості, галузі використання основних електротехнічних пристроїв та вимірювальних приладів, необхідних для практичної професійної діяльності.
Опис
Ключові слова
електричні кола, магнітні кола, електричні машини, перехідні процеси, електричні вимірювання, електротехнічні пристрої
Бібліографічний опис