Розвиток віртуальних реальностей та їх вплив на методики професійної освіти

Анотація
Віртуальна реальність відкриває нові можливості для імітаційного навчання, дозволяючи здійснювати практичні заняття в умовах, максимально наближених до реальності, без ризиків для здоров'я та безпеки. Це сприяє не тільки підвищенню якості освіти, але й забезпечує адаптацію навчальних програм до вимог сучасного ринку праці. Використання технологій віртуальної реальності в навчальному процесі вимагає ретельного аналізу потреб професійної освіти, розробки методик і підходів, що дозволять ефективно інтегрувати ці інновації в освітній процес, враховуючи особливості різних спеціальностей.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Розвиток віртуальних реальностей та їх вплив на методики професійної освіти / Д. О. Самсутін, Г. М. Алєксєєва, А. В. Хатько, І. С. Смоліна // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : VІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (24–25 квітня 2024 року) : збірник тез. – Запоріжжя : БДПУ, 2024. – С. 314–318.