Управління фінансовими ресурсами міської територіальної громади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ефективна економіка
Анотація
Існуючі наслідки глобальних кризових явищ на вітчизняну економіку, процеси бюджетної децентралізації в країні, формування місцевих бюджетів в умовах військового стану потребують змін у підходах до акумулювання та використання фінансових ресурсів органами місцевої влади, розроблення адаптаційних механізмів до сучасних умов функціонування системи місцевого самоврядування, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами міських територіальних громад. Дане дослідження представляє висвітлення концептуальних основ та практики управління фінансовими ресурсами територіальних громад з метою подальшої адаптації такого механізму управління до сучасних умов. У статті оцінено сучасний стан формування й використання фінансових ресурсів міської територіальної громади та ефективності управління ними. Таку оцінку здійснено на базі показників бюджету Одеської міської територіальної громади за період 2018-2023 рр. Зокрема, проведено горизонтальний та вертикальний аналіз доходів й видатків бюджету міської територіальної громади; встановлено рівень кредитування та наявність дефіциту/профіциту за досліджуваний період, їх вплив на соціально-економічний розвиток міської територіальної громади. У дослідженні використано прийоми кореляційно-регресійного аналізу, завдяки яким побудовано оптимальну економетричну модель опису даних щодо доходів бюджету міської територіальної громади, отримано її прогнозні значення й визначено тенденції розвитку. Окреслено напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами міської територіальної громади на основі зміцнення дохідної бази бюджетів, виявлення резервів зростання фінансових ресурсів, контролю за ефективністю їх використання.
Опис
Ключові слова
фінансові ресурси, міська територіальна громада, аналіз, бюджет, управління
Бібліографічний опис
Костенко Г. П. Управління фінансовими ресурсами міської територіальної громади / Г. П. Костенко, Я. В. Глазова // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2024. – № 4.
Зібрання