Український романтизм : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Український романтизм» на другому (магістерському) рівні вищої освіти є дати студентам цілісне уявлення про особливості українського літературного романтизму, специфіку його розвитку та своєрідність авторських індивідуальностей представників цього напряму.. Основним завданням вивчення дисципліни є систематизація, активізація та доповнення набутих студентами знань про основні тенденції розвитку романтизму
Опис
Ключові слова
Українська література, літературознавство, романтизм
Бібліографічний опис
Новик О. П. Український романтизм : силабус навчальної дисципліни на 2023–2024 навчальний рік. – Запоріжжя, 2023. – 9 с.