Формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті порушується проблема формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі. Молодший шкільний вік є перехідним в опануванні цифрового простору. Це обумовлено їх віковими психологічними особливостями: якісними змінами в пізнавальному розвитку; актуалізацією словесно-логічного мислення; смислової пам’яті, довільної уваги; потребою в грі, русі та зовнішніх враженнях, «кліповим мисленням» тощо. Схарактеризовано онлайн-ризики: комунікативні, контентні, споживчі, технічні, інтернет-залежність. Наголошено, що зіткнення з комунікативними ризиками є найсерйознішою проблемою для дітей в порівнянні з іншими видами онлайн-ризиків, оскільки частіше завдає їм відчутної шкоди. Визначено позитивні й негативні аспекти діяльності молодших школярів у цифровому просторі. До позитивних аспектів відносимо: розвиток логічного, оперативного мислення; уміння прогнозувати; задоволення дитячої потреби в зовнішніх враженнях; уміння структурувати потоки інформації; формування креативного мислення тощо. Негативними аспектами діяльності молодших школярів у цифровому просторі є: проблеми з фізичним і психічним здоров’ям; невміння спілкуватися з однолітками й дорослими в реальному житті; зниження емпатії; небезпека віртуальної спокуси дитини; утрата інтересу до навчання, читання, ручної праці; нездатність відрізняти віртуальну реальність від реальної дійсності тощо. Виокремлено виховні завдання, реалізація яких сприятиме підвищенню безпеки молодших школярів у цифровому просторі: об’єднання зусиль держави, батьків, педагогів щодо впровадження більш ефективних механізмів модернізації контенту для дітей у соціальних мережах; підвищення рівня цифрової компетентності педагогів; формування цифрової компетентності батьків; налагодження партнерської взаємодії батьків і педагогів, яка виступає як взаємоузгоджена і відповідальна діяльність, в основу якої покладаються діалог, рівні права, добровільна участь, взаємна зацікавленість сторін; виховання в учнів відповідального ставлення до своєї діяльності в інтернеті. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної багатогранної проблеми формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі. Подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на розроблення критеріїв, показників та виявлення рівнів сформованості безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Канішевська Л. Формування безпечної поведінки молодших школярів у цифровому просторі / Любов Канішевська, Анжеліка Лесик // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.115-121.
Зібрання