Семантико-стилістичні функції власне розмовної лексики у художніх та епістолярних творах Остапа Вишні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
На сучасному етапі розвитку мовознавства дослідження народно розмовної лексики, особливо в творах письменників України, набуло особливої актуальності. Оскільки розмовний компонент є виразною ознакою художнього стилю, постала потреба теоретичного обґрунтування й практичного дослідження лінгвостилістичної категорії народно-розмовної мови.
Опис
Ключові слова
народно-розмовної, семантико-стилістичний, лексика, художня література, розмовна лексика, ненормативна, русизми, діалектизми, епістолярій
Бібліографічний опис
Резник О. С. Семантико-стилістичні функції власне розмовної лексики у художніх та епістолярних творах Остапа Вишні / О. С. Резник // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IX Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Бердянськ, 11 листопада 2022 р.) : зб. публікацій / гол. ред. С. Глазова. - Бердянськ : БДПУ, 2022. - С. 155-162.