Стилістична компетентність у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Анотація
У статті визначено професійно зорієнтовані спеціальні стилістичні компетенції, які формуються у здобувачів вищої освіти в процесі вивчення стилістики української мови та практичної стилістики.
Опис
Ключові слова
стилістика української мови, мовно-комунікативна компетентність, стилістична компетентність, спеціальні стилістичні компетенції
Бібліографічний опис
Павлик Н. Стилістична компетентність у контексті професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога / Н. Павлик // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції, (м. Тернопіль, 11 травня 2023 р.) / за заг. ред. : О. Турко, О. Янкович, Ю. Петрици. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 154–157.