Капітальне будівництво як чинник економічного розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Українська академія друкарства
Анотація
Досліджено капітальне будівництво як індикатор економічного розвитку. Адже у сукупності з машинобудуванням капітальне будівництво формує матеріальну основу інвестиційно-виробничої діяльності, забезпечуючи формування й розвиток виробничого потенціалу матеріальної сфери, його інфраструктури. Виконано оцінку стану будівельної галузі за допомогою аналізу динаміки частки будівельної галузі в структурі ВВП за останні роки. Наведено характеристику й аналіз індексу будівельної продукції. Виконано аналіз капітальних інвестиції за видами активів, розглянуто структуру капітальних інвестиції за джерелами фінансування. Доведено, що одним із засобів розвитку капітального будівництва, який дає змогу залучати значні приватні фінансові ресурси, зокрема міжнародні, є державно-приватне партнерство
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сидорченко Т. Капітальне будівництво як чинник економічного розвитку / Палига Євген, Сидорченко Тетяна // Наукові записки УАД. - 2023. - Вип. 1(66). - С. 226-233.
Зібрання