Соціально-педагогічні умови попередження злочинності серед неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі виявлено ступінь дослідження проблеми злочинності серед неповнолітніх; охарактеризовано фактори, що впливають на скоєння злочинів серед неповнолітніх; визначено соціально-педагогічні умови попередження злочинності серед неповнолітніх; досліджено схильність неповнолітніх до скоєння правопорушень та розробити програму профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
Опис
The qualification work revealed the degree of study of the problem of juvenile delinquency; the factors influencing the commission of crimes among minors are characterized; identified socio-pedagogical conditions for the prevention of crime among minors; investigated the propensity of minors to commit offenses and develop a program for the prevention of offenses among minors.
Ключові слова
злочинність, злочинніть серед неповнолітніх, фактори скоєння злочину, соціально-педагогічні умови попередження злочинності, criminality, criminality among minors, factors of crime commission, socio-pedagogical conditions of crime prevention
Бібліографічний опис
Рудова І. Соціально-педагогічні умови попередження злочинності серед неповнолітніх : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Тургенєва. – БДПУ, 2023. – 118 с.