Методологія наукового дослідження в професійній освіті маг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Дисципліна «Методологія наукового дослідження» розроблена для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) освітньої програми «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», мета : набуття знань про зміст понять «наука», «наукове пізнання», «наукове дослідження», «методи наукового дослідження», «теоретичні методи», «емпіричні методи», «категоріальний апарат дослідження»; набуття знань з питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності; формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис