Формування професійної готовності майбутніх вихователів у процесі вивчення курсу «Методика формування художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку»

Анотація
У тезах зазначені причини низького рівня літературознавчої підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти
Опис
The theses indicate the reasons for the low level of literary preparation of future teachers of preschool education institutions
Ключові слова
формування професійної готовності, майбутні вихователі, художньо-мовленнєва діяльність, діти дошкільного віку
Бібліографічний опис
Омеляненко А. В. Формування професійної готовності майбутніх вихователів у процесі вивчення курсу «Методика формування художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку» / А. В. Омеляненко // Березневий науковий дискурс 2023 на тему: «Детермінанти посилення ролі освіти у повоєнному відновленні України» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для освітян (22 березня 2023 року, м. Чернігів). - Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2023. - С.286-288.