Народна сміхова стихія у романі Леоніда Горлача «Мамай»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті досліджується вітальна функція сміхової стихії у романі Л. Горлача “Мамай”. Простежено інтертекстуальні зв’язки роману з творчістю М. Гоголя, Данте Аліг’єрі, фольклорними легендами і переказами, традиціями низового бароко зокрема. Відзначено, що окрім традиційного використання комічного як засобу викриття суспільних недоліків, у цьому творі сміх є формою захисту й збереження національної ідентичності. Введення до тексту комічних елементів сприяє авторському міфотворенню, а саме увиразненню знакової в українській культурі постаті козака Мамая.
Опис
In the article the vital function of the laughing culture in L. Horlach’s novel “Mamai” is researched. The intertextual relations with works of M.Hohol, Dante Alighieri, folk legends and “low” Baroque traditions are observed. It is underlined, that the comic is used not only in order to expose social problems, but also as a form of protection and preservation of national identity. The comic elements in text help to create author’s myth on the base of Cossack Mamai’s symbolic personality.
Ключові слова
Сміхова культура, комічне, бурлеск, пародія, карнавал, вітальність
Бібліографічний опис
Федько О. Народна сміхова стихія у романі Леоніда Горлача «Мамай» / Ольга Федько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 162–168.
Зібрання