Теоретико-правові основи професійної освіти цт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Дисципліна «Теоретико-правові основи професійної освіти» розроблена для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», мета викладання навчальної дисципліни “Теоретико-правові основи професійної освіти” є надання майбутнім фахівцям знань з освітнього права в Україні та формування навичок складання нормативно-правових актів, що регулюють відносини у рамках закладу освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис